За „Книжно: На по книга, две“

С малко думи може да се напише и изтрие всичко. Създадено през 2014 г., това място се превърна в красивото тресавище на моите „мисли, мастило и дим“ и в онова разстояние, което е нужно, за да ни развълнува книга, изречение или мисъл.
Всички публикувани ревюта са читателски рецензии, неангажирани с научна стойност. Те нямат претенции за академичност. Но са създадени от читател за читател.