Публикации

„Итанесиес“ от Сигизмунд Кржижановски - експеримент с реалността

„Канела" от Елин Рахнев – поезията като блус

„Лятно утро, лятна нощ" от Рей Бредбъри – да хванеш лятото за ръка