Публикации

„Дивашка жътва" от Карл Хофман – различната история на канибала

"Писма до един млад поет. Писма до една млада жена. Райнер Мария Рилке – Марина Цветаева. Кореспонденция" – поетична вселена в проза

„Кръгът" от Дейв Егърс или прекрасният нов свят

„Предателства" от Йосип Новакович