Публикации

„Кладенецът“ от Веселина Седларска - за зимата и лятото на душата

„Космически комедии“ от Итало Калвино – биография на безкрайността

„Четири приказки без връщане“ от Яна Букова -