Публикации

„Марковалдо, или сезоните в града“ от Итало Калвино – различните „Приказки по телефона“

„Урания“ oт Блага Димитрова - другият поглед

„Хубостта е рана“ – магически реализъм в действие

„Зелда“ от Елин Рахнев – петолиние на есента