Публикации

Зачерквам се с ,,Поправките'' на Джонатан Франзен

Историята за един гръбнак на света в ,,Моята орис'' от Паринуш Сании

Изкуството да бъдеш пишещ с ,,Манифестът на един бог'' от Стоян Авджиев

(Без) Тем(а) и Granta Bulgaria 4

Време за живот в ,,Една и съща нощ'' от Христо Карастоянов

Бездумие с ,,Лиричните клоуни'' от Ромен Гари

Слънцестишни ''Разговори с водата'' от Емилия Найденова

Тъгата на любопитството с ,,Лудата седморка'' от Роберто Арлт

Захапка с ,,Царицата на прокълнатите'' от Ан Райс